Groom & Bride: Hung & Lan Cinematographer: NP Production team Photography: 2Focus Photography Location: Wichita, KS Date: July 05th 2014
2014-07-06 11:28:45
p>Trong tháng 12 vừa qua, nhóm NP Production đã có một buổi quay phim cho cặp đôi Kim và Michael ở OKC. Tuy l...
2014-01-12 20:05:13